Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Syror är ämnen som avger protoner (enligt Brönsteds definition), och baser är ämnen som tar upp protoner. En syra kan avge protoner direkt till en bas. Det demonstreras när basen ammoniak får reagera med syran väteklorid.

Detta behövs

I petriskålen sker reaktionen NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s). Den fasta ammoniumkloriden (salmiaken) deponeras i taket och botten av petriskålen.I petriskålen sker reaktionen NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s). Den fasta ammoniumkloriden (salmiaken) deponeras i taket och botten av petriskålen.

Gör såhär

  1. Placera petriskålen över pappret, så att hälften av den är ovanför det svarta och hälften ovanför det vita delen.
  2. Placera dokumentkameran över petriskålen och projicera bilden på vita duken/tavlan.
  3. Placera en droppe ammoniak och en droppe saltsyra med cirka 2 cm avstånd i petriskålen. De får inte vidröra varandra!
  4. Lägg på locket och låt reaktionen ske. Det tar några minuter innan man kan se något.

För eleverna att fundera på

  1. Vad är det för produkt som bildas? Hur skulle man kunna identifiera den?
  2. Vilket ämne funkar som syra, och vilket funkar som bas?
  3. Vilken reaktion är det som sker?
  4. Vilka aggregationstillstånd har ämnena i reaktionen?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Vid experimentet hanteras koncentrerad ammoniak och koncentrerad saltsyra. Därför måste labbrock och skyddsglasögon bäras under hela experimentet. Vid spill på huden, skölj genast med mycket vatten. Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare. Resterna av experimentet kan spolas ut i avloppet.