Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är analytisk kemi?

 1. Återkoppling: Vad gör en kemist idag?
  • Mycket analytisk kemi.
 2. Har eleverna ägnat sig åt någon analytisk kemi själva?
  • Så snart man ska ta reda på vad som bildats!
 3. Upptäckare av grundämnen - många svenskar! 😊

Kvalitativ analys

Svarar på frågan "vad?"

 • Exempel: "Finns det några kloridjoner i den här lösningen?"

Kvantitativ analys

Svarar på frågan "hur mycket?".

 • Exempel: "Hur stor är koncentrationen kloridjoner i den här lösningen?"

Slumpmässiga och systematiska fel

Fel mätinstrument ⇒ stora slumpmässiga fel.

 • Exempel: Olika personer får gissa på massan vatten i ett provrör.

Om man använder fel mätinstrument kommer mätvärdena att få stor spridning – det slumpmässiga felet är stort.Om man använder fel mätinstrument kommer mätvärdena att få stor spridning – det slumpmässiga felet är stort.

Om man använder rätt mätinstrument, men fel mätteknik kommer det systematiska felet att bli stort även om det slumpmässiga felet är litet.Om man använder rätt mätinstrument, men fel mätteknik kommer det systematiska felet att bli stort även om det slumpmässiga felet är litet.

Rätt mätinstrument men fel mätteknik ⇒ litet slumpmässigt fel, men stort systematiskt fel.

 • Systematiskt fel: Ett och samma fel påverkar varje mätning på samma sätt. Mätningarna ligger samlade, men långt ifrån det sanna värdet.
 • Om man inte har koll på sina systematiska fel är det stor risk att man låter sig luras av den lilla spridningen (det lilla slumpmässiga felet).

Rätt mätinstrument och rätt mätteknik ⇒ litet slumpmässigt fel, litet systematiskt fel.

 • Mätningarna väl samlade, nära det sanna värdet.

Med både rätt mätinstrument och rätt mätteknik får man mätningar som ligger väl samlade kring det sanna värdet.Med både rätt mätinstrument och rätt mätteknik får man mätningar som ligger väl samlade kring det sanna värdet.

Noggrannhet och detektionsnivå

Mätinstrumentet anger noggrannheten inom ett intervall.

Exempel:

 • Uppmätt: \(m_{\text{H}_2\text{O}} = 18,0\text{g}\)
 • Det betyder att det sanna värdet är någonstans i intervallet \(17,95\text{g} \leq m_{\text{H}_2\text{O}} < 18,05\text{g}\)

Man kan aldrig mäta ett exakt värde, utan det kommer alltid att finnas med ett slumpmässigt fel.

 • Därför: Om vi t.ex. vill använda \(m_{\text{H}_2\text{O}}\) för att beräkna \(n_{\text{H}_2\text{O}}\) kan den i det här fallet inte beräknas till mer än tre siffrors noggrannhet \((n_{\text{H}_2\text{O}} = 1,00\text{mol})\).

Ju lägre detektionsnivå, desto lägre mätvärden kan mätinstrumentet uppfatta.

Många fjärilar bär på antenner med ytterst låg detektionsnivå.

Påfågelspinnar-hannar har antenner med fantastiskt låg detektionsnivå. De kan detektera (känna av) en enda molekyl av ett feromon som en parningsvillig hona utsöndrar.Påfågelspinnar-hannar har antenner med fantastiskt låg detektionsnivå. De kan detektera (känna av) en enda molekyl av ett feromon som en parningsvillig hona utsöndrar.