Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Översikt

Översikt över de anabola reaktionerna.Översikt över de anabola reaktionerna.

Glukoneogenes

Glukos kan nybildas bildas ur pyruvatjoner.

  • Som glykolys, fast tvärtom.

Glukos kan lagras i form av glykogen (i levern).

Nukleinsyrasyntes

Glukos kan byggas om till ribos och deoxiribos.

Tillsammans med fosfat + kvävebaser → nukleotider, som kopplas samman till nukleinsyror (DNA och RNA).

Fettsyrasyntes

Flera acetylgrupper från acetyl-CoA-molekyler kopplas samman till fettsyror.

Fettsyrorna sätts samman med glycerol → fett (som β-oxidation, fast tvärtom).

Proteinsyntes

Aminosyror från

  • citronsyracykelns ketosyror.
  • pyruvat → alanin.
  • acetyl-CoA → andra aminosyror.
  • föda (essentiella aminosyror).

Aminosyrorna kopplas samman till proteiner i proteinsyntesen.