Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

β-oxidation av fettsyror

Fettsyror spjälkas upp i "småportioner" om acetyl-CoA för att kunna gå in i citronsyracykeln.

Det s.k. β-kolet oxideras:

 • α-, β- och γ-kol i fettsyra.

β-oxidationens fem steg

 1. Reaktion med HS-CoA.
 2. Reaktion med FAD.
  • Väte elimineras.
  • Dubbelbindning Cα=Cβ bildas.
  • FADH2 → elektrontransportkedjan.
 3. H2O adderas till dubbelbindningen.
  • Sekundär alkohol bildas.
 4. NAD+ oxiderar alkoholen till keton.
  • NADH + H+ bildas.
 5. Ny reaktion med HS-CoA.
  • Acetyl-CoA spjälkas av.
  • Fettsyran är nu reducerad med två kolatomer!

Beta-oxidationens fem steg.