Beta-oxidationVideogenomgång (flippat klassrum)

Beta-oxidationens fem steg.β-oxidation av fettsyror

Fettsyror spjälkas upp i "småportioner" om acetyl-CoA för att kunna gå in i citronsyracykeln.

Det s.k. β-kolet oxideras:

 • α-, β- och γ-kol i fettsyra.

β-oxidationens fem steg

 1. Reaktion med HS-CoA
 2. Reaktion med FAD
  • Väte elimineras
  • Dubbelbindning Cα=Cβ bildas
  • FADH2 → elektrontransportkedjan
 3. H2O adderas till dubbelbindningen
  • Sekundär alkohol bildas
 4. NAD+ oxiderar alkoholen till keton
  • NADH + H+ bildas
 5. Ny reaktion med HS-CoA
  • Acetyl-CoA spjälkas av
  • Fettsyran är nu reducerad med två kolatomer!