Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

biokemiDet här behöver du kunna från Kemi 1 för att kunna hänga med och lära dig om Biokemi i Kemi 2. Skriv gärna ut eller kopiera tabellen, och sätt kryss i den kolumn som stämmer överens med vad du kommer ihåg från Kemi 1.

Repetera med hjälp av videogenomgångarna på länkarna.

Frågeställning 😟 😐 😊
  1. Jag vet hur vätebindningar uppstår och fungerar.
     
  1. Jag vet hur jonbindningar uppstår och fungerar.
     
  1. Jag vet hur jon–dipol-bindningar i vatten uppstår och fungerar.
     
  1. Jag vet hur dipol–dipol-bindningar uppstår och fungerar.
     
  1. Jag vet hur van der Waals-bindningar uppstår och fungerar.
     
  1. Jag vet vad som händer ur energisynpunkt när bindningar bryts och när bindningar bildas.
     
  1. Jag vet vad som händer vid en oxidation och vid en reduktion.
     
  1. Jag vet vad som kännetecknar ett oxidationsmedel respektive ett reduktionsmedel.
     
  1. Jag kan skriva formeln för fosfatjonen.
     
  1. Jag vet vad som händer när en molekyl protolyseras.