Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

DNA-molekylens struktur och funktion är något som ingår både i kursen i Biologi 1 och i Kemi 2. Där finns alltså ett ansenligt överlapp mellan de två kurserna. I Biologi 1 fick du lära dig att A och T hör ihop, liksom C och G. Den största skillnaden är att i Kemi 2 har du möjligheten att förstå inte bara att det är på det sättet utan också varför det är så. Detta kan du göra tack vare att du har lärt dig om organiska molekylers struktur och funktion, och tack vare att du vet hur nukleosider och nukleotider är uppbyggda.

Du har också möjlighet att bättre förstå de processer som gör att DNA-molekylen kan replikeras och så småningom transkriberas. Detta är för att du vet hur proteiner är uppbyggda och varför enzymer fungerar som de gör.

DNA-molekylens funktioner

 1. Bära på "recept" för proteiner.
 2. Bära på arvet (kunna replikeras).

DNA-molekylens funktioner.DNA-molekylens funktioner.

DNA-molekylens uppbyggnad

DNA-molekylen är uppbyggd av nukleotider.

Fyra typer av nukleotider:

 • C (cytosin)
 • G (guanin)
 • T (tymin)
 • A (adenin)

Nukleotider i DNA.Nukleotider i DNA.

Basparning:

 • DNA-molekylens kemiska struktur gör så att
  • A alltid basparar med T med två vätebindningar.
  • C alltid basparar med G med tre vätebindningar.

Mellan kvävebaserna i varje sträng uppstår van der Waals-bindningar.

Tack vare den kemiska strukturen är DNA-strängarna komplementära:

 • Varje sträng kan bilda mall till en ny DNA-sträng.

DNA-strängarna är komplementära, och kan bilda mall för den andra DNA-strängen.DNA-strängarna är komplementära, och kan bilda mall för den andra DNA-strängen.

Strukturen för en bit dubbelsträngat DNA.Strukturen för en bit dubbelsträngat DNA.

Replikation av DNA

Vid replikationen basparas nukleotider med mall-strängen, och byggs på den växande DNA-strängen.

Replikation (DNA-syntes).Replikation (DNA-syntes).

DNA-syntesen kan beskrivas med följande kemiska formel:

\(\underbrace{(\text{dNMP})_n}_{\text{DNA}} + \text{dNTP} \xrightarrow{\text{[DNA-polymeras]}} \underbrace{(\text{dNMP})_{n+1}}_{\text{förlängt DNA}} + \text{PP}_i\)

Proteinsyntes

Sker i tre steg:

 1. Syntes av mRNA (transkription)
 2. mRNA-molekylen mognar
 3. mRNA-molekylen translateras till protein

Syntes av mRNA (transkription)

Syntesen sker i en transkriptionsbubbla på ungefär samma sätt som DNA-syntesen.

I transkriptionsbubblan basparar nukleotider med den öppnade DNA-strängen, och byggs ihop till en RNA-sträng. I transkriptionsbubblan basparar nukleotider med den öppnade DNA-strängen, och byggs ihop till en RNA-sträng.

Translation

I translationen kopplas aminosyror samman till en polypeptid.

 • tRNA bär på aminosyror.
 • tRNA-molekylens antikodon basparas med mRNA-molekylens kodon.
 • rRNA (ribosomalt RNA) i ribosomen fogar samman aminosyrorna.

Vad som behövs for translation.Vad som behövs for translation.

tRNA-molekylens antikodon basparar med mRNA-molekylens kodon. På så vis kommer aminosyrorna i rätt ordning i proteinet.tRNA-molekylens antikodon basparar med mRNA-molekylens kodon. På så vis kommer aminosyrorna i rätt ordning i proteinet.