Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

DNA-molekylens struktur och funktion (Kemi 2)

DNA-molekylens struktur och funktion (Kemi 2)Videogenomgång (flippat klassrum)

DNA-molekylens struktur och funktion är något som ingår både i kursen i Biologi 1 och i Kemi 2. Där finns alltså ett ansenligt överlapp mellan de två kurserna. I Biologi 1 fick du lära dig att A och T hör ihop, liksom C och G. Den största skillnaden är att i Kemi 2 har du möjligheten att förstå inte bara att det är på det sättet utan också varför det är så. Detta kan du göra tack vare att du har lärt dig om organiska molekylers struktur och funktion, och tack vare att du vet hur nukleosider och nukleotider är uppbyggda.

Du har också möjlighet att bättre förstå de processer som gör att DNA-molekylen kan replikeras och så småningom transkriberas. Detta är för att du vet hur proteiner är uppbyggda och varför enzymer fungerar som de gör.

 

   

Också intressant: