ElektrontransportkedjanVideogenomgång (flippat klassrum)

Elek­tron­trans­port­ked­jan = sista steget i cell­and­ning­en

Elektrontransportkedjan äger rum i mitokondriens inre membran. Elektrontransportkedjan äger rum i mitokondriens inre membran. NADH och FADH2 (vätebärare) från citronsyracykeln (eller andra processer) går in vid komplex I & II.

 1. Vätebärarna oxideras
 2. Komplex I tar upp elektroner + protoner
 3. Protonerna lämnas av på utsidan av det inre membranet

Elektronerna bärs av ubikinon (Q) till komplex III

 • Ytterligare protoner transporteras ut

CytC bär elektronerna till komplex IV

 1. Elektronerna faller igenom komplexet
 2. Elektronerna deltar i reaktionen 2H+ + ½O2 + 2e → H2O

Den frigjorda energin används till att pumpa ut ytterligare protoner

I elektrontransportkedjan utnyttjas energin hos elektronerna från NADH + H+ till att pumpa vätejoner ut till mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran.I elektrontransportkedjan utnyttjas energin hos elektronerna från NADH + H+ till att pumpa vätejoner ut till mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran.

Syntes av ATP

ATP-syntas. ATP-syntas. [H+] är större på utsidan av mitokondriens inre membran än på insidan

 1. Vad händer då?
 2. H+ flyter tillbaka in
  • Detta måste ske via kanalprotein!

Kanalproteinet (ATP-syntas) utnyttjar energin i den ”fallande” protonen för reaktionen ADP + Pi → ATP

Tre viktiga saker att komma ihåg:

 1. Koncentrationsgradienten av H+driver ATP-syntesen
  • Utan dubbelmembran – ingen effektiv koncentrationsskillnad
  • Elektrontransporten gör att H+ flyter ut i mellanrummet mellan membranen
 2. Energimängden!
  • Glykolys, pyruvatoxidation, citronsyracykeln ger en mängd NADH och FADH2.
  • För varje helt oxiderad glukosmolekyl bildas 38 ATP i cellandningen
   • ...hur många var det nu i glykolysen?
   • Bara 2st ATP!
 3. Utan syrgas avstannar elektrontransporten
  • Vi kan inte leva utan syrgas någon längre tid...