Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Kunskapsmål och nyckelbegrepp i Biokemi

biokemiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de biokemiska processerna replikation, transkription och translation.
  • Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå.
  • Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Du ska också kunna:

  • Använda sig av jämviktsbegreppet för att beskriva ett enzyms funktion
  • Redogöra för hur ett proteins struktur hänger samman med dess funktion
  • Diskutera hur ett proteins funktion förändras med ändrad miljö (ändrat pH, jonstyrka, temperatur etc.)

 

   

Också intressant: