Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Metabolism av aminosyror

hqdefault13Videogenomgång (flippat klassrum)

Transaminering

Aminosyror byggs om till andra aminosyror. Amingrupp förs över från en aminosyra till en ketosyra:

Aminosyra1 + ketosyra1 ⇌ ketosyra2 + aminosyra2

  • Aminoosyran omvandlas till ketosyra
  • Ketosyran omvandlas till aminosyra

Exempel

Exempel på en transaminering: Alanin + α-ketoglutarsyra ⇌ pyrodruvsyra + glutaminsyra. Exempel på en transaminering: Alanin + α-ketoglutarsyra ⇌ pyrodruvsyra + glutaminsyra.

Deaminering

Ett överskott av glutaminsyra leder till att glutaminsyran deamineras till α-ketoglutarsyra igen. Det sker med hjälp av NAD+ och vatten:

Vid deaminering av glutaminsyra bildas α-ketoglutarsyra och ammoniak.Vid deaminering av glutaminsyra bildas α-ketoglutarsyra och ammoniak.

Strukturformeln för urea (karbamid). Strukturformeln för urea (karbamid). Ammoniaken, NH3, är giftig. Därför omvandlas den i ett flertal reaktionssteg till urea, H2NC(O)NH2, och utsöndras till urinen.

Den bildade α-ketoglutaraten kan gå in i citronsyracykeln eller delta i transamineringar.

 

   

Också intressant: