Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Aminosyror bygger upp proteiner

Aminosyrans generella struktur: En generell aminosyra.

Kan också skrivas: H2N-CH(R)-COOH.

  • R = H, kolväte eller mer komplicerad grupp.
  • R kallas sidokedja.

Rent teoretiskt: Oändligt antal aminosyror, tack vare R-gruppen.

Alla aminosyror utom glycin,  H2N-CH2-COOH, kan förekomma i två spegelbildsisomerer:

Spegelbildsisomeri

Nedan visas L- och D-alanin, som är de två isomererna av alanin.

L- och D-alanin är spegelbilder av varandra.L- och D-alanin är spegelbilder av varandra.

Aminosyror är amfolyter

Både syra och bas samtidigt!

  • Syra = protongivare
  • Bas = protontagare

Vid en aminosyras autoprotolys bildas en zwitterjon (amfojon).Vid en aminosyras autoprotolys bildas en zwitterjon (amfojon).

Vad händer om man har aminosyran i en sur lösning (lågt pH, hög [H3O+])?

En aminosyra som befinner sig i en sur lösning blir positivt laddad.En aminosyra som befinner sig i en sur lösning blir positivt laddad.

Vad händer om man har aminosyran i en basisk lösning (högt pH, hög [OH])?

I en basisk lösning får aminosyran negativ laddning.I en basisk lösning får aminosyran negativ laddning.

Aminosyrornas isoelektriska punkt

Aminosyrans laddning påverkas av pH.

Vid ett visst pH är nettoladdningen 0.

  • Detta pH kallas den isoelektriska punkten (Ip).

En aminosyras isoelektriska punkt påverkas av sidokedjan.

De flesta aminosyror har en Ip nära pH = 6.

  • Aminosyror med sura sidokedjor har Ip < 6.
  • Aminosyror med basiska sidokedjor har Ip > 6.

Asparaginsyrans Ip = 3,0, vilket förklaras av den sura sidokedjan.Asparaginsyrans Ip = 3,0, vilket förklaras av den sura sidokedjan.

Den isoelektriska punkten för lysin är 9,1, vilket förklaras av den basiska amingruppen i sidokedjan.Den isoelektriska punkten för lysin är 9,1, vilket förklaras av den basiska amingruppen i sidokedjan.

Alaninets isoelektriska punkt är 6,00, vilket förklaras av att sidokedjan är helt neutral.Alaninets isoelektriska punkt är 6,00, vilket förklaras av att sidokedjan är helt neutral.

Elektrofores av aminosyror

a. Förklara detta.

b. pH spelar roll - vid "fel" pH är aminosyran oladdad!

Di-, tri-, oligo- och polypeptider

Dipeptider bildas genom att två aminosyror kondenseras:

När två aminosyror kondenseras bildas en dipeptid. De två aminosyraresterna sitter ihop med en peptidbindning.När två aminosyror kondenseras bildas en dipeptid. De två aminosyraresterna sitter ihop med en peptidbindning.

Dipeptid: Två aminosyror sammanlänkade.

Tripeptid: Tre aminosyror sammanlänkade.

Oligopeptid: Ett "fåtal" aminosyror sammanlänkade.

Polypeptid: "Många" aminosyror sammanlänkade – med andra ord, ett protein.

N- och C-terminal

Ena änden på en peptid slutar alltid i en amingrupp (N-terminal), och andra änden i slutar alltid i en karboxylgrupp (C-terminal).

I dipeptiden Val-Ala sitter valin vid N-terminalen och alanin vid C-terminalen.I dipeptiden Val-Ala sitter valin vid N-terminalen och alanin vid C-terminalen.

Observera två saker:

  1. Protein tillverkas alltid från N-terminal → C-terminal.
  2. "Val-Ala" är inte samma sak som "Ala-Val": Peptider skrivs också alltid i ordningen N-terminal → C-terminal.