Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

biomolekylerDet här behöver du kunna från Kemi 1 för att kunna hänga med och lära dig om Biomolekyler. Det du ska lära dig om biomolekyler bygger dock i väldigt stor grad på det du fått lära dig om organiska molekyler i Kemi 2, så det är inte så mycket som är specifikt från Kemi 1 som du måste kunna.

Skriv gärna ut eller kopiera tabellen, och sätt kryss i den kolumn som stämmer överens med vad du kommer ihåg från Kemi 1. Repetera med hjälp av videogenomgångarna på länkarna.

Frågeställning 😟 😐 😊
  1. Jag kan förklara varför ”lika löser lika”.
     
  1. Jag kan den kemiska formeln för fotosyntesen.
     
  1. Jag vet vad som kännetecknar en amfolyt.
     
  1. Jag vet vad som kännetecknar en sur respektive en basisk lösning.