Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

biomolekylerSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de biokemiska processerna replikation, transkription och translation.
 • Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå.
 • Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.

Biomolekyler är väsentliga för att kunna förstå hur ämnesomsättningen och de andra biokemiska processerna fungerar. När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • biomolekylerα-D-glukos, β-D-glukos
 • Disackarid
 • Oligosackarid
 • Polysackarid
 • Maltos
 • α-1,4-glykosidbindning
 • Cellobios
 • β-1,4-glykosidbindning
 • Sukros (sackaros)
 • Fruktos
 • Laktos
 • Laktas
 • Cellulosa
 • Stärkelse
 • Glykogen
 • α-1,6-glykosidbindning
 • Lipid
 • Fett
 • Fosfolipid
 • Glycerol
 • Hydrofoba svansar
 • Hydrofilt huvud
 • Micell
 • Liposom
 • Fosfolipid-dubbellager
 • Viskositet
 • Steroid
 • Kolesterol
 • Kortison
 • Testosteron
 • Östradiol
 • Kvävebas
 • Purin
 • Pyrimidin
 • Ribos
 • Nukleosid
 • Nukleotid
 • Aminosyra
 • Amfojon (zwitterjon)
 • Isoelektrisk punkt

Du ska också kunna:

 • Redogöra för hur man kan ta reda på om sockerarter är reducerande (både laborativt och med hjälp av strukturformler).
 • Redogöra för mättade och omättade fetters kemiska egenskaper och reaktivitet.
 • Redogöra för hur en aminosyras laddning påverkas av lösningens pH.