Videogenomgång (flippat klassrum)

Glukos kan förekomma i både linjär och cyklisk form

I vattenlösning kan den linjära glukosmolekylen (nedan, i mitten) "bita sig själv i svansen" och bilda en cyklisk (ringsluten) form. 

Det kan bildas två former av ringsluten glukos. Vilken form det blir beror på vilket håll kol nr. 1 attackerades ifrån.

Cyklisering av glukos.

Glukos växlar spontant mellan den linjära formen (aldehyd-formen) och endera av α-D-glukos och β-D-glukos.

Oligosackarider

Disackarider

Två monosackarider kan slå sig samman

Glukos + glukos → maltos eller cellobios

Maltos

Bildas när två α-D-glukos kondenserar

Två α-D-glukosmolekyler kondenseras och bildar maltos.

α-1,4-glykosidbindning bildas mellan de två sockermolekylerna

  • Bindning från kolatom nummer 1 via syre till kolatom nummer 4 på den andra glukosresten

Cellobios

Om två β-D-glukos kondenserar bildas cellobios:

Två β-D-glukosmolekyler kondenseras och  bildar cellobios.

β-1,4-glykosidbindning bildas mellan de två sockermolekylerna

StrösockerSukros (sackaros) – också en disackarid

Sukros är detsamma som strösocker!

Består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl kondenserade

Sukros.

Ingen av sockerresterna kan öppna upp sig (lineariseras).

Laktos (mjölksocker)

Finns i mjölk, även bröstmjölk

Enzymet laktas spjälkar laktosen i glukos och galaktos i tarmen

  • Enzymet β-galaktosidas gör det hos E. coli.

Den som är laktosintolerant saknar eller producerar otillräckliga mängder av enzymet laktas.

Laktoshydrolys. När laktosen spjälkas bildas β-D-galaktos och β-D-glukos.Laktoshydrolys. När laktosen spjälkas bildas β-D-galaktos och β-D-glukos.

Polysackarider

 

Exempel:

  1. Cellulosa
  2. Stärkelse
  3. Glykogen

Alla dessa tre är uppbyggda av glukosrester.

Men det finns många andra polysackarider, uppbyggda av andra sockerarter!

Cellulosa

Cellulosa är uppbyggt av cellobios. Det betyder att

  1. cellulosa endsat består av β-D-glukosrester
  2. bindningarna mellan glukosresterna endast är β-1,4-glykosidbindningar

Cellulosamolekylerna bildar långa, raka kedjor

Kedjorna kan binda till varandra med vätebindningar, och bilda stora fibrer.

Cellulosa bildar långa fibrer.Cellulosa bildar långa fibrer.

Stärkelse & glykogen

Amylopektin, en del av den struktur som bygger upp stärkelse.Amylopektin, en del av den struktur som bygger upp stärkelse.Stärkelse och glykogen är uppbyggt av endast α-D-glukos.

  • Det betyder att glukosresterna binds samman med α-1,4-glykosidbindningar

Dessutom är både stärkelse och glykogen grenade (med α-1,6-glykosidbindningar)

Glykogen är mer förgrenad än stärkelse, annars är de precis lika.