Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Glukos är reducerande

Aldohexoser, t.ex. glukos, är reducerande. Det beror på att de innehåller en aldehydgrupp. I basisk lösning (Fehlings lösning) reduceras koppar(II)joner till koppar(I)joner enligt följande reaktionsformel:

glukos-reducerar-kopparIIjoner

Fruktos är reducerande

För att en kolhydrat ska vara reducerande, krävs det att det finns en aldehydgrupp som kan oxideras. Det finns det inte i fruktos, som inte är en aldohexos, utan en ketohexos.

Men, i basisk lösning (t.ex. Fehlings lösning) kan vätet på den primära hydroxylgruppen (längst ut, intill ketogruppen) omlagras, så att det bildas en aldehydgrupp. Fruktosen kan då oxideras enligt följande reaktionsformel:

Fruktos reducerar koppar(II)joner till koppar(I)joner.