Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Glukos är reducerande

Aldohexoser, t.ex. glukos, är reducerande. Det beror på att de innehåller en aldehydgrupp. I basisk lösning (Fehlings lösning) reduceras koppar(II)joner till koppar(I)joner enligt följande reaktionsformel:

Glukos reducerar koppar(II)joner.

Maltos är reducerande

För att en kolhydrat ska vara reducerande, krävs det att det finns en aldehydgrupp som kan oxideras. I maltos, som är en disackarid, finns det normalt inte en sådan. Men precis som med glukos, kan molekylen lineariseras, i alla fall till viss del. Den ända av molekylen som inte deltar i en glykosidbindning kan lineariseras. För maltos sker nedanstående reaktion, och då kan maltosen verka reducerande:

Maltos lineariseras delvis.