Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Är systemet i jämvikt?

Betrakta följande reaktion:

H2 + I2 ⇌ 2HI

Låt oss säga att temperaturen är 425 °C. Då är \(K = 54\).

Oavsett om systemet är i jämvikt eller ej, kan vi beräkna kvoten mellan produkter och reaktanter. Sålunda;

\[Q = \frac {[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} \hspace{100cm}\]

  • \(Q\) kallas koncentrationskvoten.

Systemet är i jämvikt, då \(Q = K\)

Vad händer om \(Q < K\)?

Det betyder att vi har mer reaktanter och mindre produkter än vid jämviktsläget

  • Alltså måste reaktionen då gå åt höger

Vad händer om \(Q > K\)?

Det betyder att vi har mer produkter och mindre reaktanter än vid jämviktsläget

  • Alltså måste reaktionen då gå åt vänster

Exempel

Vi har följande koncentrationer:

[H2] = 10-3 M

[I2] = 10-3 M

[HI] = 10-3 M

Är systemet i jämvikt? Vi beräknar koncentrationskvoten \(Q\).

\[Q = \frac {(1 \cdot 10^{-3}\text{M})^2}{1 \cdot 10^{-3}\text{M} \cdot 1 \cdot 10^{-3}\text{M}} = 1 < 54 \hspace{100cm}\]

Eftersom \(Q\) är mindre än \(K\), så har vi mindre produkter och mer reaktanter än vid jämviktsläget.

  • Alltså går reaktionen åt höger.