Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Reaktionshastighet

ReaktionshastighetVideogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Kalium (alt. natrium)
 • Kristallisationsskål, stor
 • Bägare, stor
 • Filterpapper
 • En bit magnesiumband
 • Järnfilspån alt. tomtebloss
 • Järnspik
 • Tändstickor
 • Zinkbleck
 • Stort provrör
 • 1 M HCl
 • 5 M HCl

Demonstration

Lägg en bit kalium (alt. natrium) på filterpapper i vatten i en kristallisationsskål

 • Häftig reaktion!

Lägg en bit magnesium i vatten

 • Mycket långsam reaktion

Slutsats: Olika reaktioner sker olika snabbt

Tänk på hur snabbt saker och ting växer på våren, t.ex. …

När sker det en reaktion?

Molekyler måste kollidera med varandra för att det ska ske någon reaktion. Men kollisionen måste ske på rätt sätt, och med tillräckligt hög hastighet (energi).

I fallet nedan visas att reaktionen NO2 + CO → NO + CO2 bara sker när kolatomen krockar med en syreatom i NO2-molekylen.

Om kollisionen mellan molekylerna inte sker på rätt sker det ingen reaktion. Om kollisionen mellan molekylerna inte sker på rätt sker det ingen reaktion. I det vänstra fallet fallet kolliderar kolatomen med kväveatomen i mitten. Då sker det ingen reaktion. När kolatomen istället kolliderar med en syreatom i kvävedioxidmolekylen kan det ske en reaktion.

Reaktionshastigheten

 

Hur fort en reaktion sker beror på fyra saker

 1. De reagerande ämnenas natur
 2. Temperaturen
 3. Koncentrationen
 4. Närvaro av en katalysator.

1. Ämnenas natur

Vi har redan sett hur natrium & kalium reagerar snabbt med vatten

Jämförelse järnfilspån (tomtebloss) och järnspik (demolab alt. rita på tavlan)

2. Temperaturen

Demo: Lägg zinkblecket i provrör med 1 M HCl

 • Reaktionen Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2(g) sker långsamt…

Värm på provröret – nu sker det snabbare!

3. Koncentrationen

Demo: Lägg zinkbleck i provrör med 5 M HCl

 • Reaktionen Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2(g) sker snabbare!

Högre koncentration ⇒ snabbare reaktion

4. Katalysator

Väteperoxid sönderfaller spontant till vatten och syrgas

2H2O2 → 2H2O + O2

Katalytisk avgasrening: I bilens katalysator omvandlas avgaserna till koldioxid, vatten och kvävgas.Katalytisk avgasrening: I bilens katalysator omvandlas avgaserna till koldioxid, vatten och kvävgas.Långsam reaktion!

Tillsätt kaliumjodid → reaktionen går mycket snabbare!

En katalysator ökar reaktionshastigheten

Vad händer med kaliumjodiden (katalysatorn)?

 • Ingenting!

Hur kan detta vara?

 • Vi ska titta på detta lite grann, längre fram
 • Vi ska titta ännu närmare på det för dem som läser bioteknik. :-)

Viktiga katalysatorer

Avgasrenare

 • 2CO + 2NO → 2CO2 + N2
 • Rh och Pt på keramiskt material

Enzymer

 • Enzymer är cellens katalysatorer
  1. Enzymer är proteiner
  2. Närapå alla uppbyggande och nedbrytande funktioner i cellen styrs av enzymer

Katalysatorn får bara reaktionen att gå snabbare

Termodynamiskt ofördelaktiga reaktioner kan inte åstadkommas med hjälp av katalysatorer!

 

   

Också intressant: