Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Aldehyder

Funktionell grupp: Aldehydgrupp

 • Aldehydgrupp.
 • Kan skrivas -CHO

Två exempel på aldehyder

 1. Metanal (formaldehyd)
  • HCHO,  Metanal (formaldehyd).
 2. Etanal (acetaldehyd)
  • CH3CHO,  Etanal.

Namngivning av aldehyder

 1. Ska sluta på ändelsen ”-al”
 2. Numrering börjar vid karbonylkolet
 3. Exempel: 2-metylbutanal:  2-metylbutanal

Aldehyder är reducerande

Aldehyder oxideras gärna till karboxylsyror, remember?

 • Att aldehyden oxideras betyder att något annat reducereras
 • Alltså är aldehyder reducerande

Man kan påvisa aldehyder med hjälp av Trommers prov

 • En basisk kopparsulfatlösning sätts till en provlösning
 • Om kopparsulfatlösningen ändrar färg från blå till röd/orange, innehåller provlösningen en aldehyd
 • Reaktionsformel:

  Koppar(II)joner reduceras till koppar(I)joner av aldehydgruppen.

Demo: Silverspegelprovet

Ketoner

Funktionell grupp: Ketogruppen

 • Ketogrupp.
 • Kan skrivas R1-C(O)-R2
 • R1, R2 är kolvätegrupper

Propanon (aceton)

 • Den enklaste ketonen
 • CH3C(O)CH3Propanon (aceton).
 • Användningsområden:
  • Lösningsmedel (lim, lacker – till exempel nagellack)
  • I acetylengastuper
  • Utgångsämne för syntes av bisfenol A till epoxiplaster.

Namngivning av ketoner

 1. Slutar på ”-on”
 2. Karbonylkolet ska ha så lågt nummer som möjligt
 3. Namnge denna (klicka för rätt svar): 

  2-pentanon

 4. ...och denna (klicka för rätt svar):
  3-pentanon