Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är aminer?

Aminer är organiska ämnen som innehåller en amingrupp, –NH2 (dock inte ammoniak, som i princip består av ett väte bundet till en amingrupp).

Universums enklaste amin: Metylamin

Metylamin

Metylamin, CH3NH2, består av en metylgrupp H3C– bunden till en amingrupp –NH2.

Ser du likheten?

Ammoniak ammoniak
Metylamin metylamin
Etylamin Etylamin

Anilin

Ett annat namn för anilin är fenylamin. Med hjälp av det namnet kanske du förstår att anilin består av en bensenring hopkopplad med en amingrupp:

Anilin.

Anilin används främst till färgtillverkning och är utgångspunkt vid syntes av s.k. anilinfärger.

Mauvein, ett violett anilinfärgämne som först syntetiserades av William Perkin 1856.Mauvein, ett violett anilinfärgämne som först syntetiserades av William Perkin 1856.

Aminer är svaga baser

Kommer du ihåg BUSA-regeln? Baser är ämnen som tar upp protoner. Ammoniak reagerar med vatten (tar upp en proton från vatten eftersom den har ett icke-bindande elektronpar), och bildar ammoniumjon och hydroxidjon.

ammoniak vatten ammoniumjon hydroxidjon

Metylamin och de andra aminerna reagerar nästan exakt samma sätt med vatten:

metylamin vatten metanaminiumjon hydroxidjon

 

Primära, sekundära och tertiära aminer

I primära aminer binder kväveatomen bara till en enda kolatom. I sekundära aminer binder den till två kolatomer, och i tertiära aminer till tre kolatomer.

Primär amin

Metylamin.Metylamin.

Sekundär amin

Dimetylamin.Dimetylamin.

Tertiär amin

Trimetylamin.Trimetylamin.

Aminer luktar!

"Fiskdoft" = aminer

"Ruttnande kadaver" = putrescin (1,4-butandiamin) och kadaverin (1,5-pentandiamin)

Putrescin.Putrescin.

Kadaverin.Kadaverin.

  • Putrescin och kadaverin bildas när aminosyror i kadavrets ruttnande kropp bryts ner. 😝