Mer om karboxylsyrorVideogenomgång (flippat klassrum)

Aromatiska karboxylsyror

Bensoesyra

Någon som kokat sylt hemma?

Vad tillsätter man för konservering? Natriumbensoat!

 • Bensoatjon bildas när bensoesyra protolyseras:
  Bensoesyrans protolys.

Dikarboxylsyror

Innehåller två karboxylgrupper.

Harsyra, Oxalis acetosella, innehåller mycket oxalsyra.Harsyra, Oxalis acetosella, innehåller mycket oxalsyra. Exempel: Oxalsyra

 • Harsyra på latin: Oxalis acetosella
 • Enklaste dikarboxylsyran
 • Strukturformel:
    Oxalsyra.
 • Rationellt namn: 1,2-etandisyra
 • Finns också i rabarber
 • Varning för njursten!

Hydroxisyror

Hydroxisyror är karboxylsyror som innehåller en eller flera hydroxylgrupper. (Som en slags blandning mellan karboxylsyra och alkohol.)

Aromatiska hydroxisyror

 

Salicylsyra

Salicylsyra.

Acetylsalicylsyra (fast det är ingen hydroxisyra, men den är intressant ändå)

 • Acetylgrupp ( Acetylgrupp. ) istället för OH-grupp
 • Acetylsalicylsyra.
 • Ingår i t.ex. magnecyl

Citronsyra

Citronsyra. Citronsyra. Finns mycket av i citroner

Spelar en viktig roll i ämnesomsättningen, i citronsyracykeln.

Att lära sig: Citronsyrans strukturformel.