Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

EstrarEstrar

Demolab

Låt eleverna lukta på etanol och på ättiksyra!

Häll 1 cm etanol i ett provrör.

Tillsätt 1 cm ättiksyra.

Tillsätt ett par droppar konc. svavelsyra och sätt ned i ett varmvattenbad.

Häll reaktionsprodukten i en bägare med vatten (den är svårlöslig i vatten, flyter ovanpå).

Låt eleverna dofta!

Vad hände?

Etanol + ättiksyra (+ svavelsyra) → etylacetat

C2H5OH + HOOCCH3 → CH3COOC2H5 + H2O

 

Etanol + ättiksyra ⇌ etylacetat + vatten

Esterbindningen

Generell formel för att tillverka en ester:

 • Karboxylsyra + alkohol → ester + vatten
 • R1COOH + HOR2 → R1COOR2 + H2O
 • Estersyntes

Och esterbindningen är alltså: Ester (generell).

Många estrar luktar gott! 😊

Många estrar finns naturligt i frukt

Frukt

Strukturformel + systematiskt namn (alternativt namn inom parentes)

Persika (ananas)

Etylbutanoat (etylbutyrat).Etylbutanoat (etylbutyrat).

(Salubrin, ett desinfektionsmedel)

Etyletanoat (etylacetat).Etyletanoat (etylacetat).

Hallon

Butan-2-ylmetanoat (isobutylformiat)Butan-2-yl­me­ta­no­at (iso­bu­tyl­for­mi­at).

Ananas

Metylbutanoat (metylbutyrat).Metylbutanoat (metylbutyrat).
(Vintergrönolja, "pepparmyntasmak")

Metylsalicylat (vintergrönolja).Metylsalicylat (vintergrönolja).

Druva

Metylantranilat.Metylantranilat.

Apelsin

Oktyletanoat (oktylacetat).Oktyletanoat (oktylacetat).

Banan

Pentyletanoat (pentylacetat).Pentyletanoat (pentylacetat).
  3-metyl-1-butyletanoat (isoamylacetat). 3-metyl-1-butyletanoat (isoamylacetat).

Äpple

Pentylpentanoat.Pentylpentanoat.

Aprikos

Pentylbutanoat (pentylbutyrat).Pentylbutanoat (pentylbutyrat).

Päron

Propyletanoat (propylacetat).Propyletanoat (propylacetat).
Rom 2-metylpropylpropanoat (isobutylpropionat).2-metylpropylpropanoat (isobutylpropionat).
Persika Bensyletanoat (bensylacetat).Bensyletanoat (bensylacetat).

Namngivning av estrar

Estrar bildas genom att en alkohol får reagera med en karboxylsyra.

 1. Titta på strukturformeln.
 2. Identifiera alkoholdelen och karboxyldelen.
 3. Alkoholdelen ger ändelsen "-yl".
 4. Lägg till karboxyldelen och ändelsen "-oat".

Exempel:

Till vänster i estern ovan är det en etylgrupp (från etanolen som reagerade). Till höger är det en butanoatgrupp (från butansyran som reagerade). Därför är esterns namn "etylbutanoat".Till vänster i estern ovan är det en etylgrupp (från etanolen som reagerade). Till höger är det en butanoatgrupp (från butansyran som reagerade). Därför är esterns namn "etylbutanoat".

Polyestrar

Fleece-mössor är gjorda av polyester.Fleece-mössor är gjorda av polyester.

PET-flaskor är gjorda av PET-plast, en slags polyester.PET-flaskor är gjorda av PET-plast, en slags polyester.

Vad är en polyester?

 • Karboxylsyra + envärd alkohol → ester
 • Dikarboxylsyra + envärd alkohol → diester
  (Karboxylsyra + tvåvärd alkohol → diester)
 • Dikarboxylsyra + tvåvärd alkohol → polyester 

Bildning av PET-plast

PET = polyetylentereftalat

Uppbyggd av tereftalsyra (bensen-1,4-dikarboxylsyra, en dikarboxylsyra) och glykol (etandiol, en tvåvärd alkohol):

Bildning av PET plast är en polykondensation, där n vattenmolekyler avgår för varje tereftalsyra- och glykolmolekyl som kondenseras.Bildning av PET plast är en polykondensation, där n vattenmolekyler avgår för varje tereftalsyra- och glykolmolekyl som kondenseras.

Polyestrars egenskaper

Polyestrar är långa, ogrenade kedjor.

 • Kedjorna binder bara till varandra med van der Waals-bindningar.
  ⇒ Relativt lätt att smälta, forma om.
 • Tvinna till trådar, använda i textilier av olika slag.