Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hur framställer man dietyleter?

Under rätt förhållanden kan man få två alkoholer att slå sig samman (kondenseras):

Etanol + Etanol -> Dietyleter + vatten

Vad är en kondensationsreaktion?

 • Två molekyler går samman, bildar en större
 • En mindre molekyl, ofta vatten, avgår

Vi tittar närmare på den bildade molekylen!

DietyleterDietyleter.

Syret i mitten kännetecknar etrar.

 • Kan du se de två etylgrupperna?
  –CH2CH3
 • Den bildade molekylen heter just dietyleter!

Etrar har inga OH-grupper.

 1. Inga vätebindningar kan uppstå.
 2. Lägre kokpunkt.
  • 1-butanol: 118 °C
  • Dietyleter: 35 °C
 3. Relativt svårlösliga i vatten.

Funktionsisomeri

 1. Dietyleter har samma summaformel som butanol (C4H10O).
 2. Ändå olika ämnesklasser.
 3. Detta är ett exempel på funktionsisomeri.

Hur man namnger etrar

Alla (enkla) etrar består av två alkylgrupper sammankopplade med en syretom, som en slags "syrebrygga". När man namnger etrar säger man vilka alkylgrupperna är (i bokstavsordning om de är olika) och lägger därefter till ändelsen "-eter". 

Exempel:

DimetyleterDimetyleter

EtylmetyleterEtylmetyleter