Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Karboxylsyre­derivat

Plocka fram

  • Kulmodeller

Hydroxisyror

Innehåller både karboxylgrupp och hydroxylgrupp

Vilken tror du är den enklaste av dessa?

  • Lätt att tro att det skulle kunna vara hydroximetansyra, hydroximetansyra.
  • Teoretiskt möjlig, javisst, men praktiskt omöjlig. (Det går inte att oxidera metansyran utan att den sönderfaller.)

Hydroxietansyra (hydroxiättiksyra)

  • Hydroxietansyra

Modell av en citronsyra-molekylCitronsyra

Aminosyror

 

Aminosyror är karboxylsyror, som också innehåller en aminogrupp, -NH2.

Kroppens alla proteiner är uppbyggda av 20 av dessa!

Enklaste: Glycin

  • Strukturformel:  Glycin

Aminosyrornas generella form:

  • Aminosyra (generell)
  • "R" kan vara en väteatom (som i glycin), ett kolväte eller en mer komplicerad struktur.

Estrar och esterbildning

En ester = förening av karboxylsyra + alkohol

Exempel: etyletanoat (etylacetat)

  • Ättiksyra + etanol
  • Etanol + ättiksyra → etylacetat + vatten

 

   

Också intressant: