Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

mer om organiska reaktionerDet här behöver du kunna från Kemi 1 för att kunna hänga med och lära dig mer om organiska reaktioner. Skriv gärna ut eller kopiera tabellen, och sätt kryss i den kolumn som stämmer överens med vad du kommer ihåg från Kemi 1.

Repetera med hjälp av videogenomgångarna på länkarna.

Frågeställning

😟

😐

😊

  1. Jag kan namn och strukturformel på de två enklaste alkoholerna.
     
  1. Jag vet hur delokaliserade elektroner påverkar metallbindningen.
     
  1. Jag kan namnge joner med hjälp av oxidationstal (OT).
     
  1. Jag kan använda oxidationstal (OT) för att ta reda på om ett ämne oxideras eller reduceras.
     
  1. Jag kan använda ett energidiagram (entalpidiagram) för att ta reda på om en reaktion är endoterm eller exoterm.
     
  1. Jag kan namn och strukturformel på de två enklaste organiska syrorna.
     
  1. Jag vet hur intermolekylära bindningar (van der Waals-bindningar, dipol–dipol-bindningar och vätebindningar) uppstår.
     
  1. Jag vet hur intermolekylära bindningar påverkar ett ämnes smält- och kokpunkt.
     
  1. Jag kan förklara varför ammoniakmolekylen är pyramidal.