Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

En titt i periodiska systemet

  • Svavel & syre står rakt under varandra i samma grupp
  • De har likartade egenskaper!

R-OH = hydroxylgrupp ⇒ alkohol

R-SH = sulfhydrylgrupp ⇒ tiol

Tioler oxideras lätt

 2R-SH + ½O2 ⇌ R-S-S-R + H2O

Tioler ingår i många proteiner

Håller aminosyrakedjan på plats!

S.k. disulfidbryggor mellan två cysteinrester orsakar detta.

Disulfidbryggor (inringade) i enzymet ribonukleas A. Nästan alla atomer har tagits bort i bilden, och istället syns proteinets ryggrad, det gråa bandet som slingrar sig fram och tillbaka. Disulfidbryggorna gör att enzymet hålls ihop i sin specifika struktur.Disulfidbryggor (inringade) i enzymet ribonukleas A. Nästan alla atomer har tagits bort i bilden, och istället syns proteinets ryggrad, det gråa bandet som slingrar sig fram och tillbaka. Disulfidbryggorna gör att enzymet hålls ihop i sin specifika struktur.