Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Alkynernas nomenklatur

Alkyner innehåller minst en trippelbindning. 

När man namnger dem, så får deras namn ändelsen -yn.

Exempel

  • Etyn, C2H2
  • Propyn, CH3CCH (C3H4)

Exempel 1

Namnge nedanstående molekyl:

1-butyn

Exempel 2

Namnge nedanstående molekyl:

5-metyl-2-hexyn

Etyn, den enklaste alkynen

Strukturformel: Etyn.

Modell: Modell av etyn

  • Lägg märke till: Rak!

Handelsnamn: acetylen

Användning:

  1. Svetsning.
  2. Skärbrännare.
  3. Utgångsmaterial vid organisk syntes (av plaster).

Svetsning. Svetsning.

Bonus: Molekyler med både dubbel- och trippelbindningar

Detta är att betrakta som överkurs!

  • Kolatomerna numreras så att dubbelbindningen får så lågt nummer som möjligt.
  • Både ändelserna "-en" och "-yn" läggs till.

Exempel 3

Namnge nedanstående molekyl:

Trans-2-hexen-4-yn.