Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Alkyner

AlkynerVideogenomgång (flippat klassrum)

Alkynernas nomenklatur

Alkyner innehåller minst en trippelbindning. 

När man namnger dem, så får deras namn ändelsen -yn.

Exempel

  • Etyn, C2H2
  • Propyn, CH3CCH (C3H4)

Etyn, den enklaste alkynen

Svetsning. Svetsning. Strukturformel: Etyn.

Modell: Modell av etyn

  • Lägg märke till: Rak!

Handelsnamn: acetylen

Användning

  1. svetsning
  2. skärbrännare
  3. utgångsmaterial vid organisk syntes (av plaster)

Bonus: Molekyler med både dubbel- och trippelbindningar

Detta är att betrakta som överkurs!

  • Kolatomerna numreras så att dubbelbindningen får så lågt nummer som möjligt
  • Både ändelserna "-en" och "-yn" läggs till

 

   

Också intressant: