Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Isomerer av butan

n-butan

"Vanlig" eller "normal" butan kallas ofta n-butan.

Summaformel: C4H10

Strukturformel: butan

Isobutan

 

Bilden nedan visar strukturformeln för isobutan.

2-metylpropan

Isobutan har exakt samma summaformel som n-butan, C4H10. Den är därför en isomer av butan. Isomerer av olika ämnen har samma summaformel men olika struktur.

Isobutan har också det rationella namnet 2-metylpropan.

  • Stammen i det namnet är "-prop-", d.v.s. ett kolväte med tre kolatomer.
  • Suffixet "-an" berättar att det är ett kolväte med endast enkelbindningar
  • Prefixet "2-metyl-" berättar att väteatomen på kol nr. 2 är substituerad mot en s.k. metylgrupp, –CH3.

Alkylgrupper

Alkylgrupper är grupper av kolväten, som sitter på andra organiska molekyler. Den enklaste alkylgruppen är metylgruppen. Den har en kolatom, tre väteatomer och en "lös" bindning som binder till någon annan organisk molekyl.

Alkylgrupperna namnges på samma sätt som övriga kolväten, men med ändelsen "-yl" istället för "-an".

Alkylgrupp Summaformel Strukturformel
metyl –CH3 metylgrupp
etyl –C2H5 etylgrupp
propyl –C3H7 propylgrupp
butyl –C4H9 butylgrupp
o.s.v.    

Se videon överst på sidan för några exempel på hur man namnger grenade alkaner!

Cis- och trans-isomeri

Vi börjar med att titta på cyklopropan:

cyklopropan

Det finns tre sätt som man kan koppla på två metylgrupper på i den molekylen. Den första är nedanstående molekyl:

1,1-dimetylcyklopropan

Molekylen heter 1,1-dimetylcyklopropan. Stammen är "-cykloprop-" eftersom det är tre kolatomer som sitter ihop i en ring. Suffixet "-an" berättar precis som innan att den bara innehåller enkelbindningar. Eftersom metylgrupperna sitter på samma kolatom (som får numret 1) blir prefixet "1,1-dimetyl-". 

De andra två sätten att sätta två metylgrupper på en cyklopropanmolekyl visas nedan. 

Cis-1,2-dimetylcyklopropan. Trans-1,2-dimetylcyklopropan.

Båda två är isomerer av 1,2-dimetylcyklopropan. Men som du ser, sitter metylgrupperna vända åt samma håll i molekylen till vänster. Det kallas att de sitter i cis-konformation, och molekylen får då heta cis-1,2-dimetylcyklopropan. 

I den högra molekylen, där metylgrupperna sitter vända åt olika håll, sitter metylgrupperna i trans-konformation. Den molekylen får därför heta trans-1,2-dimetylcyklopropan.