Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Organisk kemi

Nu närmar vi oss faktiskt ännu mer hur modern kemi ser ut! 😊

Modern kemi? Tja, t.ex.

 1. Färgindustri
 2. Livsmedelsindustri
 3. Läkemedelsindustri

I kursen i Kemi 1:

 1. Enklare nomenklatur
 2. Alkoholer
 3. Karboxylsyror
 4. Estrar? (Bör inte ha ingått)
 5. Aldehyder? (Bör inte ha ingått)
 6. Ketoner? (Bör inte ha ingått)

Kolväten

Alkaner

Varje kolatom har fyra valens­elektroner. Det gör att den kan binda med maximalt fyra elektron­par­bindningar till andra atomer. Dessa kan vara t.ex. andra kolatomer, väteatomer eller halogener.

Kolväten som endast innehåller enkelbindningar kallas för alkaner. Den allra enklaste alkanen är metan, CH4!

Metanmolekylens elektronformel. Metanmolekylens elektronformel.

Strukturformeln för metan. Modell av en metanmolekyl

Alkanen med två kolatomer kallas etan, C2H6:

Strukturformeln för etan. Modell av en etanmolekyl.

Ofta förenklar man strukturformeln för lite större kolväten:

Namn Summa-
formel
Strukturformel Förenklad strukturformel Modell
Propan C3H8 Propan. CH3–CH2–CH3 Modell av en propanmolekyl.
n-butan C4H10 Strukturformeln för butan. CH3–CH2–CH2–CH3 Modell av en butanmolekyl.
n-pentan C5H12 Strukturformeln för pentan. CH3CH2CH2CH2CH3 Modell av en pentanmolekyl.

Ännu större/mer komplicerade strukturer förenklar man ännu mer: Med en s.k. streckformel. Varje streck är en bindning, och i varje vinkel och varje ände sitter det en kolatom. Överallt där det får plats är det underförstått att det sitter vätatomer.

Namn Summa-
formel
Streckformel Modell
n-hexan C6H14 Streckformel av hexan. Modell av en hexanmolekyl.
n-heptan C7H16 Streckformeln för heptan. Modell av en heptanmolekyl.
n-oktan C8H18 Streckformeln för oktan. Modell av en oktanmolekyl.
n-nonan C9H20 Streckformeln för nonan. Modell av en nonanmolekyl.
n-dekan C10H22 Streckformeln för dekan. Modell av en dekanmolekyl.

Cykloalkaner

Det fina med kolatomer är att de kan kopplas ihop på alla möjliga sätt.

Cykloalkaner är cykliska (ringslutna) kolväten:

Namn Summa-
formel
Strukturformel Modell
cyklopropan C3H6 Strukturformeln för cyklopropan. Modell av en cyklopropanmolekyl.
cyklobutan C4H8 Strukturformeln för cyklobutan. Modell av en cyklobutanmolekyl.
cyklopentan C5H10 Streckformeln för cyklopentan. Modell av en cyklopentanmolekyl.
cyklohexan C6H12 Streckformeln för cyklohexan. Modell av en cyklohexanmolekyl.

Både cyklopropan, C3H6, och cyklobutan, C4H8, är instabila molekyler. Det beror på att bindningsvinklarna skiljer sig mycket från 109°.

 • 109° är bindningsvinklarna i metan.
 • Då sitter väteatomerna precis i hörnen av en tetraeder (liksidig pyramid).

En kul alkan: Kuban

Kuban.Kuban.

Se ännu fler molekyler med fåniga namn på Molecules with Silly or Unusual Names!