Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Substitutions­reaktioner

Videogenomgång (flippat klassrum)

Reaktioner med radikaler

Klorgas och metangas kan reagera med varandra:

 • CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Reaktionen är långsam

Vi lyser på klorgasen!

 • Cl2 +  → Cl· + Cl·

  "·" = en oparad elektron

Nå, vad gäller nu för elektroner...? De är väldigt reaktiva!

 • Cl· + CH4 → CH3· + HCl
 • CH3· + Cl2 → CH3Cl + Cl·

Radikaler (fria radikaler) bildas

Kedjereaktion...

SN2-reaktioner

Vi låter natriumhydroxid reagera med klormetan

Metanol bildas

Ordformel

 • Natriumhydroxid + klormetan → metanol + natriumklorid

Kemisk formel

 • CH3Cl + Na+ + OH → CH3OH + Na+ + Cl

Vad är det som händer, egentligen?

Hydroxidjon + klormetan → metanol + kloridjon

Bindningen mellan klor och kol är starkt polär: kloratomen är starkt elektronegativ

 

OH-jonen attackerar kolatomen

 • Hydroxidjonen är nukleofil - "kärnälskande"
 • Nukleofil attack

Kallas SN2-reaktioner, eftersom

 • S för substitution
 • N för nukleofil (attack)
 • 2 för att reaktionshastigheten är beroende av två molekylers koncentration (bimolekylär reaktion)

SN1-reaktioner

2-klor-2-metylpropan + hydroxidjon → 2-metyl-2-propanol + kloridjon

Natriumhydroxid får reagera med teritär butylklorid (2-klor-2-metylpropan)

 • (CH3)3CCl + OH → (CH3)3COH + Cl

Denna reaktion har en annan mekanism än SN2-reaktionen.

Reaktionen sker i två steg.

 1. Först bildas en karbokatjon
  • 2-klor-2-metylpropan → 2-metyl-2-propyliumjon + kloridjon(CH₃)₃CCl → (CH₃)₃C⁺ + Cl⁻
  • Detta är en långsam reaktion!
  • Reaktionen har hög aktiveringsenergi
  • Karbokatjonen är en intermediär
 2. Sedan reagerar karbokatjonen med hydroxidjonen
  • Propyliumjon + hydroxidjon → 2-metyl-2-propanol(CH₃)₃C⁺ + OH⁻ → (CH₃)₃COH
  • Detta är en snabb reaktion!
  • Låg aktiveringsenergi, jämfört med karbokatjonens energiinnehåll

Kallas SN1-reaktion, därför att reaktionshastigheten endast beror på koncentrationen butylklorid.

 

 

Också intressant: