Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Baskonstanten \(K_\text{b}\) – ett mått på basens styrka

Ammoniak protolyseras i vatten:

NH3 + H2O ⇌ NH\({\sf _4^+}\) + OH

Denna reaktion kan vi precis som innan ställa upp en jämviktsekvation för:

\[K = \frac {[\text{OH}^-][\text{NH}_4^+]}{\left[\text{H}_2\text{O}\right]\left[\text{NH}_3\right]} \hspace{100cm}\]

Och, precis som tidigare, vattenkoncentrationen är i princip konstant för utspädda lösningar:

\[\frac {[\text{OH}^-][\text{NH}_4^+]}{\left[\text{NH}_3\right]} = \left[\text{H}_2\text{O}\right] \cdot K = K_{\text{b}} \hspace{100cm}\]

\(K_\text{b}\) kallas för baskonstanten.

Svaga baser och \(K_\text{b}\)

För svaga baser B gäller att:

  1. B + H2O ⇌ OH + HB+
  2. \(K_{\text{b}} = \frac {[\text{OH}^-][\text{HB}^+]}{\left[\text{B}\right]}\), \(K_{\text{b}}\) har enheten M
  3. [HB+] = [OH] << [B]

Lite matematik med \(K_\text{b}\)

Precis som med \(\text{p}K_\text{a}\):

  1. \(\text{p}K_{\text{b}} = -\log K_{\text{b}}\)
  2. \(K_{\text{b}} = 10^{-\text{p}K_{\text{b}}} \text{M}\)