Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Indikatorpapper
 • Några syror och baser

pH (och pOH)

Fråga eleverna, vad säger oss egentligen pH?

 • Hur sur en lösning är!

Vad är det då som gör en lösning sur?

 • Hur mycket (egentligen koncentrationen!) H+ i den!

Kommer eleverna ihåg definitionen av pH?

 • pH = –lg[H+]
 • [H+] = 10–pH

Den definitionen duger bra för oss också i fortsättningen!

Några exempel...

 1. Beräkna pH i en lösning med [H+] = 3 · 10–2 M
 2. Beräkna pH i en lösning med [H+] = 4,58 · 10–11 M
 3. Beräkna [H+] i en lösning med pH = 9,7
 4. Beräkna [H+] i en lösning med pH = 3,140

pOH definieras på samma sätt som pH:

 • pOH = –lg[OH]
 • [OH] = 10–pOH

Vi kommer att prata mer om pOH så småningom!

Hur bestämmer man en lösnings pH?

 1. Indikatorpapper
  • Innehåller färgämnen, som ändrar färg vid olika pH.
  • Universalindikatorn innehåller många färgämnen, ger många olika färger vid olika pH.
 2. pH-metern
  • Glaselektrod, ger ett exaktare värde på vätjonkoncentrationen.

Protolysgrad

Protolysgrad = hur stor del av syran som faktiskt är protolyserad.

Que...?

Jo, vi tittar på en syra, t.ex. saltsyra. Vi skriver vanligen protolysen såhär:

HCl + H2O → Cl + H3O+

Men som jag visat tidigare, är detta är en jämviktsreaktion!

HCl + H2O ⇌ Cl + H3O+

Hos saltsyran är dock en mycket liten del av saltsyran i formen HCl – den är så gott som helt protolyserad!

 • Saltsyran är alltså en stark syra!

Om vi har en 0,100 M lösning saltsyra, kan vi beräkna

 1. [H+] = 0,100 M
 2. [Cl] = 0,100 M
 3. [HCl] = 0

Vi tittar på en annan syra, ättiksyra, CH3COOH (HAc)

HAc + H2O ⇌ Ac + H3O+

En ganska stor del av ättiksyran föreligger i den oprotolyserade formen, HAc.

Om vi har en 0,100 M lösning av ättiksyra, kan vi säga att

 1. [H+] < 0,100 M
 2. [Ac] < 0,100 M
 3. [HAc] > 0

Ättiksyra är en svag syra, då inte alla ättiksyremolekyler protolyserats.