Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

syror och baserDet här behöver du kunna från Kemi 1 för att kunna hänga med och lära dig om Syror och baser i Kemi 2. Skriv gärna ut eller kopiera tabellen, och sätt kryss i den kolumn som stämmer överens med vad du kommer ihåg från Kemi 1.

Repetera med hjälp av videogenomgångarna på länkarna.

Frågeställning 😟 😊 😊
 1. Jag vet vad som händer i en protolysreaktion.
     
 1. Jag vet vad skillnaden på en stark och en svag syra är.
     
 1. Jag vet vad skillnaden på en stark och en svag bas är.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på ett surt ämne och en sur lösning.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på ett basiskt ämne och en basisk lösning.
     
 1. Jag kan beräkna pH.
     
 1. Jag kan formel och namn på de vanligaste starka syrorna och baserna.
     
 1. Jag kan formel och namn på de vanligaste svaga syrorna och baserna.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en buffert.
     
 1. Jag vet hur man kan tillreda en buffert.
     
 1. Jag kan ge exempel på några naturligt förekommande buffertsystem.