Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Matematik

I den här kategorin har jag samlat "flippade" vi­deo­ge­nom­gång­ar i kurserna Matematik 1c (2c, 3c, 4 och 5 kommer). Jag har inte gjort dem själv, utan respektive producent ansvarar för innehållet i sina videoklipp.

matematik 1c
Matematik 1c

Också intressant: