En genomgång av begreppen likformighet och skala, med särskild betoning på likformiga trianglar.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Daniel Barker. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!