När väl vektorn är införd i ett koordinatsystem kan man också utföra trigonometriska beräkningar med dem. Ett exempel på hur man kan göra det visas i klippet.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren larardalle. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!