Kostnaden för ett lån består av ränta, amortering och avgifter. Hur de hänger samman gås igenom i videoklippet.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren CarroAnder. Vänd dig gärna till henne om du har några frågor!