En genomgång av vad ränta på ränta innebär, och ett exempel på det.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Kristian Strid. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!