Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Är Magnus Ehingers undervisning en trovärdig källa? Du som skriver en uppsats och använder de här sidorna som källa behöver bedöma om de utgör en trovärdig källa. Här är därför lite information om mig som ansvarar för innehållet på Magnus Ehingers undervisning.

Jag heter alltså Magnus Ehinger och är gymnasielektor i kemi och biologi på gymnasieskolan Spyken i Lund. Min högsta examen är en fil. lic. i Molekylär biofysik från Lunds universitet. Jag har skrivit ett flertal läromedel för biologi, kemi och bioteknik för både gymnasium och universitet/högskola.

De källor jag själv använt mig av för att göra dessa sidor är bland annat, men inte uteslutande:

 • Alberts, B. m.fl. (2014), Molecular Biology of the Cell, New York, USA: Garland Publishing Inc
 • Aldersey-Williams, Hugh (2012), Grundämnenas sällsamma liv: en kulturguide till det periodiska systemet, Stockholm: Norstedts
 • Alic, Margaret (1989), Arvet efter Hypatia, Stockholm: Alfabeta
 • Atkins, P. m.fl. (2014), Atkins’ Physical Chemistry, Oxford: Oxford University Press
 • Berghult, Bo m.fl. (2004), Vattnets kemi, Stockholm: Liber
 • Chemical Heritage Foundation (2016), www.chemheritage.org
 • Dick, J. (2009). ”Clara Immerwahr”. Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (Online ed.). Jewish Women’s Archive.
 • Ekholm m.fl. (2010), Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi, Göteborg: Konvergenta HB
 • Jakobsson, Gunilla (2003), Vardagskemi, Lund: Studentlitteratur
 • Liljeqvist, Björn (2006), Plugga smart och lär dig mer!, Lund: Studentlitteratur
 • Ljung, Johanna (2004), Kroppens kemi, Stockholm: Liber
 • Olsson, Stig (2002), Kemiska mellanslag, Solna: Ekelunds förlag
 • McMurry, J (2011), Organic Chemistry, International Edition, Boston, USA: Brooks Cole Publishing
 • Mortimer, Charles E. (1985), Chemistry, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company
 • Nelson, D. m.fl. (2008), Lehninger Principles of Biochemistry, New York, USA: W.H. Freeman & Co Ltd
 • Nobelstiftelsen (2015), www.nobelprize.org
 • Partington, J. R. (2000), A Short History of Chemistry, New York, NY: Dover Publications
 • Roy, D. m.fl. (2007), Chemical evolution: The mechanism of the formation of adenine under prebiotic conditions, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2007 Oct 30; 104(44): 17272–17277
 • Seager, S. L. m.fl. (2013), Chemistry for today, Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole
 • Sharpe, A. G. (1992), Inorganic Chemistry, Essex, England: Longman Scientific & Technical
 • Stark, J. G. m.fl. (1989), Chemistry Data Book, London: John Murray
 • Tansjö, Levi (2008), Kemihistoriska föreläsningar, Lund: Ingeborg Tansjö m.fl.
 • Thurén, Torsten (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber
 • Vander, Arthur J. et al (1994): Human physiology, New York, NY: McGraw-Hill
 • Vannerberg, Nils-Gösta m.fl. (2004), Skogens kemi, Stockholm: Liber

Administration