Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tips: Ge dina elever formativ bedömning med Kaizena

Vad är detta? Kaizena är en utökning (add-on) till Google Docs som låter dig som lärare ge feedback på det studenterna skriver i Google Docs eller via Kaizenas hemsida. Du kan ge både skriftlig feedback och muntlig, om du hellre vill det.

Hur kan man använda Kaizena i undervisningen? Det som är riktigt bra är att man med hjälp av Kaizena kan ge löpande feedback till sina elever, allteftersom de skriver. Det är själva grundtanken i den japanska filosofin kai·zen: Ständig förbättring.

Länk: kaizena.com

Administration