Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tips: Förstärk dina lektioner med Aurasma

Vad är detta? Förstärkt verklighet (augmented reality) blir mer och mer populärt som verktyg för lärande. Lärare kan använda det för att göra klassrummet mer intressant eller mer interaktivt. Aurasma funkar så att man kopplar samman en bild med en länk, video eller något annat man vill förstärka verkligheten med.

Hur kan man använda Aurasma i undervisningen? I min egen kemisal kan jag använda Aurasma för att koppla samman en pryl eller ett instrument med en instruktionsvideo om hur man hanterar den och vad den används till. Man skulle också kunna tänka sig en tidslinje, där viktiga händelser poppar upp i elevernas telefoner allteftersom pekar mot olika årtal i tidslinjen och mycket annat. Möjligheterna är nästintill obegränsade!

Länk: aurasma.com

Administration