Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Syror och korresponderade baser

Ordnade efter stigande styrka hos syrorna

Syra     Korresponderande bas
Namn formel Ka/M pKa Namn formel Kb/M pKb
vätesulfidjon

HS-

1,2⋅10-13

12,92

sulfid­jon

S2–

8,3⋅10-2

 

vätefosfatjon

\({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\)

4,4⋅10-13

12,36

fosfat­jon

\({\sf \text{PO}_4^{3-}}\)

2,3⋅10-2

 
vätekarbonat­jon

\({\sf \text{HCO}_3^-}\)

4,7⋅10-11

10,33

karbonat­jon

\({\sf \text{CO}_3^{2-}}\)

2,1⋅10-4

 

ammonium­jon

\({\sf \text{NH}_4^+}\)

5,7⋅10-10

9,24

ammoniak

NH3

1,8⋅10-5

 

vätecyanid

HCN

6,0⋅10-10

9,22

cyanidjon

CN-

1,7⋅10-5

 

underklor­syrlighet

HClO

3,0⋅10-8

7,52

hypoklorit­jon

ClO

3,4⋅10-7

 

divätefosfat­jon

\({\sf \text{H}_2\text{PO}_4^{-}}\)

6,2⋅10-8

7,21

vätefosfat­jon

\({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\)

1,6⋅10-7

 

divätesulfid

H2S

8,9⋅10-8

7,05

vätesulfid­jon

HS-

1,1⋅10-7

 

kolsyra

H2CO3

4,2⋅10-7

6,38

väte­karbonat­jon

\({\sf \text{HCO}_3^-}\)

2,4⋅10-8

 

ättiksyra

HAc, CH3COOH

1,7⋅10-5

4,77

acetatjon

Ac, CH3COO-

5,7·10-10

 

väteoxalat­jon

HC2O4-

5,1⋅10-5

4,29

oxalat­jon

C2O42-

2,0·10-10

 

vätefluorid

HF

6,8⋅10-4

3,17

fluorid­jon

F

1,5·10-11

 

fosforsyra

H3PO4

7,1⋅10-3

2,15

diväte­fosfat­jon

\({\sf \text{H}_2\text{PO}_4^{-}}\)

1,4·10-12

 

vätesulfat­jon

HSO3-

1,0⋅10-2

2,00

sulfat­jon

\({\sf \text{SO}_4^{2-}}\)

1,0·10-12

 

oxalsyra

H2C2O4

6,5⋅10-2

1,19

väteoxalat­jon

HC2O4-

1,6·10-13

 

Administration