Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En fantastisk kristallgrotta

En fantastisk kristallgrotta

Kristallgrottan finns på 300 meters djup i Naica-gruvan i Chihuahua, Mexiko.

De fantastiska kristallerna bildades för omkring 500.000 år sedan genom att magma från en intilliggande vulkan hettade upp vattnet i grottan. Det blev då mättat på mineralsalter, däribland kalciumsulfat (gips, CaSO4).

När temperaturen så småningom sjönk (mycket långsamt), fälldes kalciumsulfaten ut i fast form, som kristaller. Och eftersom det fanns så mycket kalciumsulfat, blev kristallerna också så enorma.

 

   

Också intressant: