Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kritiskt tänkande

kritiskt-tankande

Kritiskt tänkande är inte detsamma som att vara kritisk eller misstänksam mot allt.

Det är ett förhållningssätt, där man tillåter sig att ifrågasätta invanda föreställningar, där man vågar utmana traditioner och istället drar slutsatser baserade på empiriska fakta. Det här är själva grundvalen för den naturvetenskapliga forskningen och ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

 

   

Också intressant: