Mer än hälften av de infektionssjukdomar som drabbar människor, kommer ursprungligen från andra djur. Dit hör t.ex. "svininfluensan", "fågelinfluensan" och HIV.

Överföringen av sjukdomen sker ofta där människor har nära kontakt med djuren, som t.ex. busk-kött-jägarna i Kamerun. Därför arbetar forskare med att försöka kartlägga hur den här sortens virus kan överföras. Kunskapen kan hjälpa oss att förutsäga och förhindra pandemiska utbrott i framtiden.