Hur man genererar elektricitet med hjälp av drakar

Drakar och drakflygning har hjälpt människan att komma upp i luften, och bortom det. Men, idag, kan man utnyttja dem till mer än leksaker?

Definitivt "ja", menar Saul Griffith, som i det här klippet presenterar idéer för hur man skulle kunna utnyttja drakar som ett slags gigantiska vindkraftverk.