Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vissa tandkarpar verkar ha utvecklat PCB-resistens. Vissa tandkarpar verkar ha utvecklat PCB-resistens. PCB (polyklorerade bifenyler) användes länge i en rad olika saker. Problemet med PCB är bara att den läcker ut i vattendrag, och framför allt påverkar immunsystemet hos de djur som lever i vattnet.

Det här skapar ett evolutionärt tryck, där de individer som av en slump råkar klara av PCBn bättre än de andra, också har större chans att överleva och få ungar. Vi får evolution...

Läs mer på economist.com >>>

Se också Fallet med den krympande torsken.