LincRNA (i blått) kan exempelvis hjälpa till att dirigera proteiner till DNA. LincRNA (i blått) kan exempelvis hjälpa till att dirigera proteiner till DNA. Bara en liten del allt DNA i en cell är faktiska recept på proteiner. Resten av DNA:t har ofta, slarvigt, kallats för "skräp-DNA".

Nu verkar det som om stora delar av DNA-molekylen istället är mall för en typ av RNA kallat lincRNA (long intergenic non-coding RNA). Dessa RNA-molekyler har i själva verket en lång rad viktiga funktioner i cellen. 

Så det är dags att skriva om läroböckerna igen: För 20 år sedan fick man lära sig i skolan att det finns tre typer av RNA: mRNA, tRNA och rRNA. För tio år sedan fick jag själv lära om, och säger numera att det finns åtminstone fem typer av RNA: De tidigare nämnda typerna, siRNA, och prekursorer till dessa fyra.

Men nu är det alltså dags att lära om igen: Det finns åtminstone sex olika typer RNA! Och om jag får tro något själv, så kommer säkert lincRNA att delas in i en mängd undergrupper, då de kan så pass olika funktioner i cellen.

Läs mer på sciencenews.org >>>