males 2339843 640males 2339843 640

Nu har vi hållit på med Flipped mastery i några veckor, och det börjar bli dags att fundera över lite för- och nackdelar med det här sättet att jobba på.

 

Det jag hoppades allra mest när vi startade med Flipped mastery var att det skulle ge eleverna en möjlighet att bestämma över deras eget lärande – att "äga" sitt eget lärande. Och ska jag säga något om Flipped mastery nu några veckor in, så är det att det är just det eleverna gör!

Inför att vi startade med Flipped mastery gjorde jag ett dokument som mycket noggrant lägger upp vad eleverna ska kunna, och hur de ska lära sig det. Där står vilka laborationer som måste göras, och vilka moment de måste ha godkänt i innan de får göra labben. Det där är något som eleverna utnyttjar till max, för de ser precis vad de behöver göra.

Jag är orolig att vi inte längre utnyttjar tiden i det fysiska klassrummet på allra bästa sätt!

Lägger mina elever tid på fel saker i klassrummet?Lägger mina elever tid på fel saker i klassrummet? När jag startar mina lektioner, så börjar jag i princip bara med att säga "varsågod och sätt igång där du befinner dig just nu". Då har jag både elever som övar sig med övningsuppgifter i läroboken, skriver labbrapport eller kollar på videogenomgångar. Jag har till och med elever som sitter och gör matteuppgifter! Och det är helt okej, för det är det här som är poängen med Flipped mastery: Eleven ska kunna ägna sig åt det hen själv bedömer att hen behöver göra mest av.

Men jag anar också att här finns ett problem som lurar i vassen: Eleverna har börjat göra mindre av videogenomgångarna hemma, och gör dem istället i skolan. På ett sätt gillar jag att se mina elever sitta och lyssna och ta anteckningar från mina videogenomgångar, men att de gör dem i skolan betyder att de lägger mindre tid på att öva sig när jag finns där för att hjälpa dem. Jag är alltså orolig att vi på det här sättet kommer bort från det som är det verkligt fina med flippad undervisning, nämligen att man utnyttjar tiden i det fysiska klassrummet på allra bästa sätt!

Har man tagit fan i båten, får man ro honom i land.

Kanske var det därför som mina elever idag sa, "kan vi inte gå tillbaka till 'Flipped 101'?"… Men nej, inte just nu. "Har man tagit fan i båten, får man ro honom i land", som det heter. Nu kör vi detta fram till provet i Kemisk jämvikt. Sen utvärderar vi – tillsammans – och bestämmer hur vi går vidare! 😊