Ungefärliga värdenHär nedan följer några användbara approximationer ("ungefärliga värden", fast på matematiska), som du kan använda för att snabbt kunna uppskatta ett värde, imponera på din käresta eller plåga din fysik- eller kemilärare med... ?

without further ado, här är de ungefärliga värdena på ett ljusår, jordens yta, oceanernas volym, antalet sekunder på ett år, antalet fot på en meter, värdet på Avogadros konstant, allmänna gaskonstanten och en hel drös till!

Några approximationer från xkcdNågra approximationer från xkcd.

Från xkcd förstås.