png5Såhär på Alla hjärtans dag, kan jag inte låta bli att visa hur man löser förälskelsens ekvation. Lös ut \(i\) i följande olikhet:

\[9x - 7i > 3(3x - 7u)\]

Lösning:

\[9x - 7i > 9x - 21u\]

\[9x -9x - 7i > - 21u\]

\[-7i > - 21u\]

\[\frac{-7i}{-7} < - \frac{21u}{-7}\]

\[\bf{i <3 u}\]